مدیرکل تعزیرات گلستان از تشکیل پنج هزار و ۴۱۷ فقره تخلفاتی در بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و غیره طی پنج ماهه ابتدای سال در استان خبرداد.

تشکیل ۵۴۱۷ فقره پرونده تخلفاتی در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، حسین نجف زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در پنج ماهه ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۴۱۷ فقره پرونده تخلفاتی در بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بخش بهداشتی، دارویی و درمانی و دامپزشکی برای متخلفان تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان توضیح داد: پرونده های متشکله در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان علاوه بر جزای نقدی به ضبط کالا درج در پرونده، توبیخ و غیره محکوم شدند.

وی بیان کرد: از این تعداد پرونده های متشکله تعداد سه هزار و ۵۶۴ فقره مربوط به تخلفات بخش کالا و خدمات، تعداد ۹۱۳ فقره مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و تعداد ۹۴۰ فقره پرونده هم مربوط به تخلفات بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی است.

نجف زاده اضافه کرد: بیشترین موارد تخلفات پرونده های مذکور در بخش کالا و خدمات بوده که بیش از ۱۱۰ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال جزای نقدی لحاظ شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان ادامه داد: در بخش تخلفات قاچاق کالا و ارز بیش از ۸۱ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال جزای نقدی و متخلفان بخش بهداشت، دار و درمان و دامپزشکی هم بیش از سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند.

وی گفت: تعداد کل پرونده های متشکله بیش از پنج هزار و ۴۱۷ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و تخلفات ویژه بهداشت و دارو و درمان و دامپزشکی است که جمعا بیش از ۱۹۵ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم به جزای نقدی شده اند و از نظر تعداد فراوانی تعداد ۷۳۲ فقره پرونده مربوط به عدم درج قیمت و تعداد ۶۲۰ فقره پرونده مربوط به گرانفروشی بوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار