مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری گلستان گفت:۳۸۲ تعاونی بانوان دراستان فعالیت می کنند و به مناسبت هفته تعاون ۲تعاونی بانوان درگلستان افتتاح می شود.

فعالیت بیش از ۳۰۰ تعاونی بانوان دراستان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ طاهره جباری توران در گفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد:درجامعه امروز توسعه بدون مشارکت مردم  امکان پذیر نیست واکثرا کشور های دنیا از نهضت تعاون  به عنوان یکی از ابزارهای مهم وموثر درامر توسعه اقتصادی استفاده می کنند.

وی ادامه داد:تعاونی درتوسعه اقتصادی واجتماعی کشور نقش مهمی دارد که درافزایش سطح درآمد ،وضعیت اجتماعی وجامعه بویژه برای بانوان موثر بوده است.

جباری بیان کرد:۲ تعاونی در هفته تعاون در شهرستان های رامیان و کردکوی افتتاح خواهند شد که در مجموع ۳۸۴ تعاونی بانوان دراستان خواهیم داشت وبا تعداد این تعاونی ها منجر به ایجاد فرصت شغلی برای ۳هزار۴۴۸ نفر از بانوان در استان شده است.

وی افزود:تعاونی  بنگاه های واحد های کوچک اقتصادی هستند که در کار آفرینی واشتغالزایی  سهم بسزایی دارند  و این تعاونی بیشتر درحوزه های صنایع دستی،فرش،کشاورزی گیاهان داروئی و.....فعالیت می کنند.

وی یاداور شد:تعاونی ها  زنان در ایجاد اشتغال موفق عمل کردند و تعاونی  ها بستری مناسب هستند  که می توانند اشتغال زنان  را توسعه دهند واز تولید ملی حمایت کنند.

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری گلستان خاطر نشان کرد:ایجاد شرکت های تعاونی روستایی زنان یک از راهکاری  مناسب  درجهت بکارگیری  درجهت توسعه روستایی نقش مهمی دارد و  جایگاه ویژه ای را برای زنان روستایی تبیبین می کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار