امام جمعه شهرستان گالیکش گفت: های دیگر گوش به فرمان آمریکا، اجنوی ها و بیگانگان باشد، مذاکره با کشور هایی که در عرصه برجام ماندند انجام می شود و آمریکا هم اگر می خواهد وارد شود باید از هر آنچه ایران می گوید تمکین کند.

آمریکا برای ورود به برجام، باید از ایران تمکین کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ حجت الاسلام دلبری امام جمعه در نماز جمعه این هفته گفت: تصویر سازی یعنی اینکه دشمن تلاش می کند از خود و دار و دسته اش یک تصویر مطلوب و خوبی را نشان بدهد و جریان انقلاب و نیروهای انقلابی را در اذهان عمومی بد نشان دهد .

وی در همین خصوص اضافه کرد: این انگاره سازی و تصویر های کاذب، مانند مگس های رسانه ای هستند که بر زخم های ناشی از غفلت ها می نشینند و با بزرگ نمایی، درشت نمایی و سیاه نمایی می خواهد به اهداف خودش نائل بشود .

امام جمعه گالیکش خاطرنشان کرد: همه ی معارضان داخلی و خارجی بدانند که حنای آنان دیگر برای این ملت رنگی ندارد و مردم با بصیرت ما با عمل به فرمایشات امامین انقلاب ریشه آنها را قطع خواهند کرد و اذناب پلید و افکار کثیفشان را بر زمین خواهند کوبید و لگدمال خواهند کرد .

سید محمد دلبری تاکید داشت: مذاکره فقط برای رفع تحریم هاست، مذاکره برای مذاکره مبنایی ندارد، آن زمان گذشت و دشمنان این پنبه را از گوش خود در بیاورند و خیال نکنند که این دولت هم مثل دولت های دیگر گوش به فرمان آمریکا، اجنوی ها و بیگانگان باشد، مذاکره با کشور هایی که در عرصه برجام ماندند انجام می شود و آمریکا هم اگر می خواهد وارد شود باید از هر آنچه ایران می گوید تمکین کند.

حجت الاسلام دلبری افزود: هشت سال تمام با برجام کشور را معطل کردند، چه کار کردند و به کجا رسیدند بجز اینکه اقتصاد مردم را فلج کردند، امید مردم را از بین بردند، ارزش ها را کمرنگ کردند و دشمن را جریح تر کردند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار