با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، از کتاب زندگینامه خیّر مدرسه سازگلستانی رو نمایی شد.

از کتاب زندگینامه خیّر مدرسه سازگلستانی رو نمایی شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، پیش از ظهرپنجشنبه۱۸ شهریورماه۱۴۰۰،  با حضور علیرضا کاظمی؛ سرپرست وزارت آموزش و پرورش از کتاب زندگینامه محمدحسین کمیلی، رییس مجمع خیّرین مدرسه ساز استان گلستان رونمایی شد.

درراستای طرح آجر به آجر و گسترش فرهنگ مدرسه سازی و تکریم از خیّرین مدرسه ساز، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان اقدام به تهیّه کتاب زندگینامه رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان نمود که در سفر سرپرست وزارت از آن رونمایی شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار