آموزشی شدن بیمارستان‌های گنبدکاووس امروز در شورای دانشگاه علوم پزشکی گلستان تصویب شد.

تصویب آموزشی شدن بیمارستان‌های گنبدکاووس

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: گام نخست برای تاسیس دانشکده علوم پزشکی در گنبدکاووس آموزشی شدن ۴بیمارستان مهم این شهر بود که امروز انجام آن تصویب شد.

امیرنیا افزود: با تامین اعتبار انجام مراحل آموزشی شدن بیمارستان یک سال زمان می‌برد.

لینک فیلم

 

ارسال نظر

آخرین اخبار