رئیس دفتر، روابط عمومی و ارتباطات و مراجعات بنیاد گلستان با بیان اینکه میز خدمت در خط مقدم خدمت جهادی به جامعه ایثارگری است، گفت: خدمت بی‌منت، به‌موقع و قانون‌مند به ایثارگران مهمترین اصل در بنیاد است.

میز خدمت در خط مقدم خدمت جهادی به جامعه ایثارگری است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایثار واحد گلستان: علی رضا آب باریکی در جلسه ارزیابی عملکرد میز خدمت بنیادگفت: ارتباط دوسویه تکریم محور و ارتقاء سطح تعاملی با جامعه ایثارگری و همچنین تسریع در پیگیری مطابات این قشر معزز مهمترین وظیفه کارکنان میز خدمت است.
رئیس دفتر، روابط عمومی و ارتباطات و مراجعات بنیاد گلستان با تأکید بر رسیدگی دقیق و سریع به امورات جامعه ایثارگری گفت: خدمت بی‌منت، به‌موقع و قانون‌مند به ایثارگران مهمترین اصل در بنیاد است.
وی تاکید کرد: لازم است جامعه ایثارگری استان به‌طور شفاف و صحیح و با حداقل مراجعه در جریان پیشرفت کاری خود قرار گیرند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار