حجت الاسلام دلبری با اشاره به اینکه استکبار جهانی به دنبال خاموش کردن موتور اسلام ناب محمدی است، گفت: در دل مقدس اسلام هشدارهای خوبی را به مسلمانان و مومنانه آمده است که مراقب باشید وعده فریب های دشمنان را نخورید.

استکبار جهانی به دنبال خاموش کردن موتور اسلام ناب محمدی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ حجت الاسلام سید محمد دلبری با گرامیداشت روز 13 آبان به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: استکبار به معنای اظهار علو و برتری در زمین و بر دیگران بزرگی فروختن و خود را قاهر و مسلط ساختن است.

 

امام جمعه گالیکش افزود: با نگاه به آیات و روایات می بینیم که یک هزار و 500 آیه در مورد دشمن شناسی، 300 آیه در مورد منافقین و 48 آیه پیرامون استکبار بیان شده است.

 

وی با بیان اینکه ریشه استکبار ستیزی را باید در سیره و سنت پیامبر خدا جویا شویم، گفت: آیات قرآنی و سیره آن حضرت گویای این است که فرد مسلمانان نمی تواند نسبت به مستکبرین بی تفاوت باشد.

 

حجت الاسلام دلبری افزود: به استکبار ستیزی نگاه بیاندازیم از نگاه امام ایشان زیاد تلاش کردند برای وارد کردن واژه های که از مهمترین واژه ها همین استکبار است و امام با قاطعیت فرمودند همه بدبختی های ما از آمریکاست.

 

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی به دنبال خاموش کردن موتور اسلام ناب محمدی است، اظهارداشت: در دل مقدس اسلام هشدارهای خوبی را به مسلمانان و مومنانه آمده است که مراقب باشید وعده فریب های دشمنان را نخورید.

 

امام جمعه گالیکش با اشاره به راهکارهای ایستادگی در برابر استکبار، گفت: در 13 آبان 3 رویداد بسیار مهم دارد که هر سه مورد در پیروزی انقلاب دخیل و شریک بودند و وجه هر سه مورد هم استکبارستیزی است.

 

وی افزود: بزرگترین عامل بازدارنده جبهه استکبار از تعرض این است که مسلمانان آمادگی همه جانبه داشته باشند.

 

حجت الاسلام دلبری، فراهم کردن اسباب وحشت دشمنان، اتخاذ مواضع انقلابی، ممنوعیت پیوند دوستی با کفار و دشمنان، ممنوعیت ترس از استکبار، ممنوعیت خوش گمانی به استکبار، منوعیت تکیه بر مستکبرین و ظالمان، ثبات قدم و منفعل نشدن و نفوذ ناپذیری در برابر استکبار، فریب لبخند دشمن را نخوردن و سرسختی نسبت به مستکبرین را از دیگر عوامل بازدارنده در مقابل جبهه استکبار است.

 

وی تاکید کرد: در این شرایط می طلبد که همه ما سرباز خوبی برای مقام معظم رهبری باشیم و در برابر دشمنان قد علم کنیم تا به پیروزی های خوبی نائل شویم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار