آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه حوزه امروز متفاوت از گذشته است، گفت: حوزه برای رسیدن به تحقق تمدن نوین اسلامی مدنظر مرحله به مرحله در حال پیشروی است.

حوزه علمیه در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی در حال پیشروی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آیین رونمایی از کتاب نظام دفاعی اسلام از دیدگاه فقه مقارن و کتاب بررسی نظام تبلیغی اسلام و سیر تطور آن، که صبح امروز در ساختمان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، گفت: فلسفه این جلسه رونمایی از این دو کتاب ارزشمند است، حقیقتاً باید به کسانی که گاهی بر حوزه ما خورده می گیرند، گفت اگر چه مکن است حوزه ما از نظر عده ای کارستان مورد نظرشان محقق نشده باشد، اما برای رسیدن به تحقق تمدن اسلامی مد نظر مرحله به مرحله، حوزه علمیه در حال پیشروی است.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حوزه امروز ما حوزه ای متفاوت از گذشته است، اظهار داشت: در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی حوزه علمیه، هر کسی که از بیرون حوزه بیننده این نمایشگاه بود، دچار اعجاب شده و اذعان داشتند که حوزه را به شکل دیگری می شناختیم و به واقعیت حوزه آگاه و آشنا نبودیم.

وی با اشاره به رونمایی از کتاب نظام دفاعی اسلام از دیدگاه فقه مقارن تصریح کرد: این دو کتاب قطره ای است در مقابل دریای معارفی که از دل این حوزه بر مباحث مختلف منتشر و تولید می شود، البته اگر قطره در مقابل دریاست اما در عین حال این پژوهش ها دُر گرانبها محسوب می شوند.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه خاطر نشان کرد: کتاب نظام دفاعی اسلام از دیدگاه فقه مقارن 9 سال سرمایه گذاری عمر یک فاضل در میدان حوزوی است، نه فاضلی که در گوشه ای از کتابخانه اش بنشیند و تنها به مسائل کتابخانه ای بسنده کند.

وی با اشاره به مباحث دفاعی کتاب عنوان کرد: بحث اول این کتاب در موضوع مباحث دفاعی و در 4 جلد منتشر شده است که با تتبع بسیار خوب مطالب را جمع آوری کرده اند، اساتید، طلاب به این کتاب مراجعه کنند و ببیند فضلاء حوزه چه آثاری دارند.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: مترقی ترین قوانین اسلامی را با استفاده از فقه، آیات و روایات در این کتاب مطرح کرده که اسلام در رابطه با مسأله اسرا چه می گوید، در صحنه و میدان جنگ اسلام چه سخنی برای گفتن دارد، جنگ در اسلام یورش و غارتگری است یا اسلام منهج خاص خودش را در این مسأله دارد.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: این تحقیق راه و عرصه ای برای ورود محققین و فضلاء به منهج کار است و نیاز به تکمیل هم دارد و لذا کار تمام شده تلقی نشود و بایستی در موضوع امنیت کار و تحقیق و پژوهش ادامه دار باشد.

رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه این کتاب در راستای گام دوم انقلاب به نگارش درآمده است، بیان کرد: نویسنده نظام را از منظر فقها به 3 بخش و معنا تقسیم کرده اند. نظام به معنای ساماندهی به زندگی و معیشت مردم، نظام به معنای کیان کشور اسلامی و نظام به معنای حکومت یا رژیم سیاسی که در اینجا مقصود منظور از حکومت حکومت اسلامی است.

وی با بیان اینکه در جهانی زندگی می کنیم که دشمن تنها به جنگ سخت بسنده نمی کند، ابراز داشت: حملات سایبری را این روزها مشاهده می کنید و یک نوع جنگ نرم خاموش است. امروز شیوه و روش جنگ تغییر کرده است.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به کتاب بررسی نظام تبلیغی اسلام سیر تطور آن، خاطر نشان کرد: کتاب جامعی است و موقعیت عصر بعثت را به نمایش گذاشته است و عناصر بنیادین تبلیغ را به رشته تحریر در آورده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار