ششمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در سال 1400، با حضور مدیرعامل شرکت، معاونان و سایر اعضاء کمیته و دبیر کارگروه مدیریت سبز برگزار شد.

تاکید ب بر پیاده سازی نظام مدیریت سبز در شرکت آب منطقه ای گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیرعامل و رییس کمیسیون توسعه مدیریت و رییس کارگروه مدیریت سبز شرکت در این جلسه اظهار کرد: به منظور  بهینه سازی مصرف آب، انرژی، مدیریت پسماند و استفاده از فناوریهای پاک و سازگار با محیط زیست و ...، پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت سبز در سطح شرکت الزامی است.

مهندس سیدمحسن حسینی افزود: در ساختمانهای جدید الاحداث و کارگاه های عمرانی، سدها و تاسیسات آبی، باید مصادیق ساختمان سبز از قبیل استفاده از پنجره های دو جداره، جمع آوری و مصرف آب باران، استفاده از انرژی خورشیدی از طریق پنل های خورشیدی و  ... مورد توجه قرار گیرد.

دبیر کارگروه مدیریت سبز شرکت آب منطقه ای گلستان گزارشی از اقدامات انجام شده  و برنامه های قابل انجام سال ۱۴۰۰ منطبق بر مقررات وآئین نامه های مدیریت سبز را در بخشهای بهینه سازی مصرف آب، انرژی، پسماند، اقلام مربوط به مکاتبات اداری، حمل ونقل، ساختمان سبز، اطلاع رسانی و آموزش کارکنان و استفاده از فناوریهای پاک وسازگار با محیط زیست، تشریح کرد.

در پایان برنامه و اعتبارات مدیریت سبز در سال ۱۴۰۰ تصویب شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار