نشست معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ظهر امروز (چهارشنبه ۱۰ آذر) با کارکنان ستاد فهمای استان گلستان برگزار شد.

نشست معاون ساماندهی و شبکه سازی کانون های مساجد کشور با ستاد فهمای گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شبستان از گرگان، «مرتضی طاهریان»، معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ظهر امروز (چهارشنبه 10 آذر) در این نشست در جمع کارکنان ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان، ضمن خداقوت به همکاران نسبت به فعالیت آنها در پیگیری مشارکت کانون های مساجد استان در فهمای 1400 نکاتی را جهت بهبود وضعیت و پیگیری کارشناسان استان مطرح کردند.

وی با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و همین طور کارشناسان ستادهای استانی نسبت به فعالیت سامانه فهما صاحب تجربه هستند، گفت: بنابراین نقاط ضعف و قوت آن را بهتر می توانند بیان کنند.

طاهریان افزود: سامانه فهما از ابتکارات بسیار خوب ستاد کانون های مساجد کشور است که همه مدیران نسبت به ضروری بودن آن تاکید داشته اند اما چون این سامانه برای اولین بار در سیستم کانون های مساجد راه اندازی شده است نیازمند مشاوره ها و راهنمایی ها و گوشزد برخی از اشکالات است.

 

وی تاکید کرد: در وهله نخست مدیران کانون های مساجد و در مرتبه بعد کارشناسان استان ها و مدیران استان ها باید این اشکالات را به ما منتقل کنند.

در ادامه این جلسه نیز دو نفر از کارشناسان ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان ضمن بیان گزارشی از وضعیت کانون های استان و همین طور میزان مشارکت کانون ها در برنامه های فهمای 1400 نسبت به برخی از موانع و بهبود وضعیت برخی از برنامه ها در سامانه فهما مطالبی را بیان کردند که معاون ساماندهی و شبکه سازی کانون های مساجد کشور ضمن استماع آن نسبت بر پیگیری، تکمیل و ترمیم آنها قول مساعد دادند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار