برخی از شهروندان رامیانی از امکان داشتن خط تلفن محروم هستند.

گلایه برخی از شهروندان رامیانی از نداشتن خط تلفن

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، برخی از شهروندان ساکن در شهرک فرهنگیان رامیان چند سالی است تقاضای خود را برای دریافت خط تلفن ثابت ارائه دادند اما هنوز به این درخواست آنان ترتیب اثر داده نشده است.

لینک فیلم

رسول رجبلی رئیس مخابرات رامیان حدود 30نفر در شهرک فرهنگیان رامیان درخواست خود را به اداره مخابران ارائه دادند که این تقاضا به اداره کل ارسال شده و فرآیند واگذاری خط تلفن برای آنان در حل انجام است.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار