سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: فروشنده سنگ نما ساختمان در تعزیرات حکومتی گنبدکاووس به جزای نقدی در حق دولت و جبران خسارت به شاکی خصوصی محکوم شد.

محکومیت فروشنده سنگ ساختمان در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، تقی حسام ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: حسب شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن تجارت شهرستان گنبدکاووس یک واحد فروشگاه سنگ نمای ساختمان به اتهام تقلب در کسب در اداره تعزیرات حکومتی گنبدکاووس تحت پیگرد قرار گرفت.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: این پرونده پس از ارجاع به شعبه و اجری تشریفات قانونی به استناد ماده ۵۹ قانون نظام صنفی به اتهام تقلب محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال درحق دولت و پرداخت خسارت به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

وی افزود: با تجدید نظرخواهی متهم پرونده مجدداٌ در شعبه هیات تجدید نظر استان گلستان رسیدگی و حکم مرجع هیات بدوی تائید و برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار