دریای خزر از سنوات گذشته پسروی کرده و میزان پسروی در محل اسکله ها از جمله صیدگاه «میانقلعه» ماهیان خاویاری کاملاً مشخص است.

پسروی آب دریا در صیدگاه میانقلعه ماهیان خاویاری گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، دریای خزر از سنوات گذشته پسروی کرده و میزان پسروی در محل اسکله ها از جمله صیدگاه «میان قلعه» ماهیان خاویاری گلستان کاملاً مشخص است.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار