کانون فرهنگی و هنری «شهید دمر سعدی زاده» مراوه تپه گلستان با کسب بیش از ۱۰ هزار امتیاز در رویداد ملی فهما ۱۴۰۰ فعالیت چشمگیری داشته است.

امکانات کم اما فعالیت چشمگیر کانون «شهید دمر سعدی زاده» مراوه تپه در رویداد ملی فهما

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شبستان از گرگان، سامانه فهما یکی از پیشرفته ترین سامانه های فرهنگی است که توانسته است در عرصه گزارش گیری و فراهم کردن بستر مناسب برای دیده شدن کانون های مساجد نقش راهبردی از خودش ایجاد کند.

در سومین رویداد ملی فهما، کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان نیز حضور پر رنگی از خود نشان دادند.

استان گلستان یکی از استان هایی است که از قومیت ها و مذاهب گوناگون برخوردار است و اهل سنت نیز سهم بسیار زیادی را در فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد از خود نشان داده اند.

تعداد 295 کانون فرهنگی و هنری اهل سنت نشان اهتمام اهل سنت استان نسبت به مشارکت در فعالیت مسجدی دارد.

شهرستان مراوه تپه یکی از شهرهای سنی نشین استان گلستان است که دارای 91 کانون فرهنگی و هنری است که در رویداد ملی فهما فعالیت خوبی داشته اند.

کانون فرهنگی و هنری «شهید دمر سعدی زاده» واقع در روستای کر با مدیریت رشید دمری است که بیش از 10 هزار امتیاز را در این رویداد ملی سکب کرده است.

اگر چه کانون های روستایی از بسیاری از امکانات شهری به دور هستند و فاصله شهرستان مراوه تپه با مرکز استان سه ساعت است، اما جدیت در اجر ای برنامه ها و تعهد نسبت به برنامه های دینی و قرآنی از خصوصیات بارز این کانون فرهنگی و هنری است.

فعالیت در رواق های ترنج، کارآفرینی، کتاب، نور و همین طور جدیت در شبکه رابطین شهرستان از برنامه های بارز و موثر این کانون فرهنگی و هنری است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار