حاجی گلدی کر و با سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان در خصوص موضوعات روز استان گلستان دیدار و گفت و گو کردند.

تاکید دبیر کمیسیون اقوام استانداری در استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های اقوام گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، هادی احمدی سرپرست دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان، به‌ اتفاق کارکنان دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، با حضور در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با حاجی گلدی کر سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان دیدار و گفت و گو کرد.

هادی احمدی، سرپرست دفتر سیاسی و دبیر کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب استانداری گلستان در بخشی از سخنانش ،با اشاره به تحقق شعار رئیس جمهور محترم و نگاه مثبت استاندار گلستان در استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های اقوام در گلستان، بر ضرورت توجه هر چه بیشتر آموزش فرمانداران، معاونین و بخشداران جدید الانتصاب تاکید نمود.

در ادامه این نشست حاجی گلدی کر ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان نیز ضمن تاکید بر اهمیت و حساسیت های موجود در این حوزه؛ همکاری توام با تعهد، تعامل و صمیمیت در راستای نیل به اهداف سازمانی را لازم و ضروری عنوان کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار