کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان ۵۹ فقره آب زیرزمینی و سطحی به بخش‌های مختلف استان صادر کرد.

تخصیص ۵۹ فقره آب زیرزمینی و سطحی در استان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان، معاون برنامه ریزی و دبیر کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: این کمیته در آذر امسال، ۵۹ فقره تخصیص از منابع آب زیرزمینی شیرین، شور و همچنین آب سطحی در استان برای مصارف مختلف، صادر کرد.

 حسین حاجی حسینی افزود: این تخصیص‌ها برای مصارف شرب، دام، طیور، صنعت و خدمات، گلخانه از آب زیرزمینی و در مصارف صنعت، خدمات، شرب و بهداشت از آب سطحی صادر شده است.

وی آب تخصیص داده شده در این مدت را ۳۱ فقره آب زیرزمینی شیرین، ۱۷ فقره آب زیرزمینی شور، ۹ فقره تغییر نوع مصرف و ۲ فقره آب سطحی اعلام کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار