ناهید جعفری گفت: ۵۵درصد از افرادی که نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کردند بیش از یک هفته از زمان نوبت سوم واکسن آنها می‌گذرد ولی هنوز برای واکسن اقدام نکردند.

استقبال سرد گلستانی‌ها از دز سوم واکسن کرونا

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ ناهید جعفری با اشاره به آخرین وضعیت واکسناسیون کرونا گفت: ۱۸ درصد از افرادی که نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کردند بیش از یک هفته از زمان نوبت دو واکسن آنها می گذرد ولی هنوز برای واکسن اقدام نکردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: همچنین۵۵ درصد از افرادی که نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کردند بیش از یک هفته از زمان نوبت سوم واکسن آنها می گذرد ولی هنوز برای واکسن اقدام نکردند.

جعفری بیان کرد: در شهرستان آزادشهر ۲۴ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۵۵ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

وی افزود: در شهرستان آق قلا ۲۹ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۶۵ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

این مقام مسئول گفت: در شهرستان بندرترکمن ۲۶ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۶۱ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

جعفری افزود: در شهرستان بندرگز ۱۶ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۴۷ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان رامیان ۲۸ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۵۴ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  تصریح کرد: در شهرستان علی آباد ۲۱ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۵۴ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

جعفری ابراز داشت: در شهرستان کردکوی ۱۰ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۴۷ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

وی تاکید کرد: در شهرستان کلاله  ۲۱ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۵۶ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: در شهرستان گالیکش ۱۹ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۵۳ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

جعفری افزود: در شهرستان گرگان ۵ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۵۲ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

وی گفت: در شهرستان گمیشان ۳۴ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۷۱ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: در شهرستان گنبد ۲۲ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۶۱ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان عنوان کرد: در شهرستان مراوه تپه ۲۶ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۵۲ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

جعفری ابراز داشت: در شهرستان مینودشت ۱۳ درصد افراد که نوبت اول واکسن را دریافت کردند برای دز دوم اقدام نکردند و همچنین ۴۶ درصد افرادی که دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند نسبت به دز سوم اقدام نکردند و بیش از یک هفته از زمان واکسیناسیون آنها در موعد مقرر گذشته است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار