رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان اظهار کرد: برای همه شهرستانهای استان گلستان، طرح آمایش صنعت، معدن و تجارت داریم و در این طرح همه فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر شهرستان با هدف تأمین اشتغال آن منطقه، بررسی می‌شود.

اجرای طرح آمایش صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از برنا از گرگان؛  حسین طلوعیان اظهار کرد: در آمایش به‌دنبال این هستیم که بهترین نوع توزیع فعالیت‌های اقتصادی را با توجه به منابع طبیعی و انسانی هر شهرستان در استان گلستان انجام دهیم.

وی افزود : بررسی فایل پشتیبان ارسال شده مبین آن است که جمع اشتغال جدید مورد نیاز استان گلستان در طول سالهای ۹۹ الی ۱۴۰۴ برابر ۸۳ هزار و ۳۳۱ نفر برآورد گردیده که سهم بخش صنعت معدن و تجارت استان گلستان ۳۶ هزار و  ۷۴۹ نفر خواهد بود.

وی گفت: پتانسیل استان جهت ایجاد اشتغال در دوره زمانی مذکور بیش از این اعداد است ضمن اینکه در محاسبه تحقق این میزان اشتغال نیز بخش اصناف و تجارت استان گلستان مغفول واقع گردیده است.

وی با بیان اینکه خروجی کار سند آمایش صنعتی و معدنی و تجاری به تفکیک هر شهرستان است، گفت: مشخص شده که در سه الی چهار سال آینده کدام پروژه‌ها اولویت ماست و به تفکیک نیمه‌تمام‌ها، راکدها و فعالیت‌هایی که می‌توانند توسعه افقی و عمودی پیدا کنند، شهرک‌های صنعتی و زیرساخت‌ها و مواردی از این دست مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه جلوگیری از فشارهای غیرکارشناسی نیز از جمله اهداف و ضروریات سند آمایش است، عنوان کرد: اگر سندی از ظرفیت‌ها داشته باشیم کسی به خودش اجازه نمی‌دهد خارج از این سند و کار کارشناسی مطالبه‌ای غیرکارشناسی داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به ضرورت انجام طرح آمایش در استان گلستان افزود: در آمایش چند هدف کلان هم دنبال می‌شود که توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت‌ها نخستین مورد است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار