حامدپناه، مدیر شرکت داروسازی پارت کیمیا گلستان با اشاره به ضرورت حمایت های مالی برای شرکت های دانش بنیان،گفت: اعمال مشوق های مالیاتی زمینه ساز رشد تحقیقات و توسعه تولیدات می شود.

«اعمال مشوق های مالیاتی» زمینه ساز رشد تحقیقات و تولیدات می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ رامین حامد پناه در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: شرکت های دانش بنیان علاوه بر اینکه مرکزی برای تولید محصولات بر مبنای دانش و فناوری تلقی می شوند یک واحد مالی و تجاری هستند.

مدیر شرکت دارو سازی پارت کیمیا گلستان افزود: ضرورت دارد تا دولت برای شرکت های دانش بنیان حمایت های مالی پیش بینی کند که یکی از مهم ترین این حمایت ها، اعمال مشوق های مالیاتی برای واحدهای دانش بنیان است.

حامد پناه گفت: دولت می تواند به صورت مشروط معافیت های مالیاتی لحاظ کرده و به شرکت های مالیاتی تکلیف کند که بخشی از این معافیت ها در بخش گسترش و توسعه شرکت هزینه شود.

وی ادامه داد: برخی مواقع شاهد آن هستیم که دولت برای تعدادی از شرکت ها معافیت ۱۰۰ درصدی و غیرمشروط پیش بینی می کند که این رویه اثربخشی زیادی ندارد، معافیت مالیاتی باید مشروط به توسعه خطوط تولید و یا توسعه تحقیقات در شرکت های دانش بنیان بوده تا ثمره آن در حوزه علم و دانش مشهودتر باشد .

مدیر شرکت دارو سازی پارت کیمیا گلستاناظهارکرد: در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ شرکت داروسازی و کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی محصول عرضه می کنیم.

گفتنی است که مدیر شرکت دارو سازی پارت کیمیا گلستان با حدود ۴۰ پرسنل در زمینه تولید مواد اولیه دارویی و داروهای انسانی در شهرک صنعتی آق قلا فعالیت دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار