مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: حجم گاز دریافتی گلستان درسال گذشته افزون بر 3 میلیارد 643 میلیون و 874 هزار مترمکعب گاز بوده است.

حجم گاز دریافتی گلستان در سال گذشته افزون بر بیش از3 میلیارد متر مکعب بوده است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایلنای گلستان، علی طالبی اظهارکرد: این میزان گاز دریافتی مربوط به بخشهای مختلف گازرسانی اعم از بخش خانگی،تجاری، صنعتی،نیروگاه ،کارخانه سیمان و جایگاه‌های CNG است که از ابتدای فروردین لغایت پایان اسفند ماه دریافت و به مصرف رسیده است.

وی ادامه داد:از این میزان مصرف ،حدود یک میلیارد و 106 میلیون و 404 هزار مترمکعب که 30 درصد را شامل می شود مربوط به نیروگاه ها، حدود 79 میلیون 255 هزار مترمکعب مربوط به کارخانه سیمان و 250 میلیون و781هزار مترمکعب برای جایگاه‌های  CNG است.

وی افزود: بخش‌های خانگی و تجاری استان بامصرف 2 میلیارد و 207میلیون و 433 هزار مترمکعب بیشترین حجم مصرف گاز استان درطول سال 1400 را داشتند که بیش از 60 درصد را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: درهمین راستا درمدت زمان مشابه سال گذشته کل حجم گاز دریافتی استان در بخشهای مختلف مصرف،معادل 3میلیارد و 202 میلیون متر مکعب بوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار