مدیرکل امور مالیاتی گلستان از نظارت دقیق تر بر فرار مالیاتی پزشکان خبرداد و گفت: سهم درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ گلستان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که آن را به هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رساندیم.

نظارت دقیق بر مالیات پزشکان در گلستان| ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ محقق شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بازار، قربان حاجی مشهدی شامگاه دوشنبه در دیدار با جامعه انبوه سازان گلستان، اظهارکرد: اصول با اصول مالیات و نه با هر قیمت و ترفندی در دستور کار امور مالیاتی کشور قرار داشته و نمی خواهیم فراتر از قانون، مالیات دریافت کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان با بیان این که براساس مستندات قانونی بار مالی اثبات ادعا بر عهده امور مالیاتی است، افزود: همچنین مودی مداری و تکریم مودیان در دستور کار ما بود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: سومین رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی از جمله پزشکان است تا فشار را از سایر مودیان برداریم.

طبق گفته حاجی مشهدی کارگروهی متشکل از دستگاه های مختلف مانند بازرسی، دادستانی، انتظامی و غیره تشکیل خواهد شد تا بر مالیات پزشکان نظارت دقیق تر انجام شود.

حاجی مشهدی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید اقتصاد نفتی را کنار بگذاریم، افزود: سال گذشته ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سهمیه درآمدی برای امور مالیاتی کشور پیش بینی شد که تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را محقق کرد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: براین اساس سهم گلستان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که آن را به هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رساندیم.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی تعیین شده و پیش بینی می کنیم که سهم گلستان هم افزایش یابد و به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

حاجی مشهدی بیان کرد: سهمیه فروردین که برای گلستان اعلام شد دو برابر فروردین سال گذشته بوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار