جوانان به علت کمبود محبت در خانواده و یا افراط در محبت و یا تبعیض بین فرزندان دچار بلای خانمان سوز اعتیاد می شوند و این موارد به علت عدم آگاهی والدین به شیوه های درست تربیت اسلامی است.

کمبود محبت در خانواده از علل گرایش جوانان به مواد مخدر است

به گزارش گلستان ۲۴؛ خانم الهام سنچولی در جلسه ای واقع در کانون بسیج روستای قزلجه بیان کرد: افراد در دو جهان خانواده و همسالان زندگی می کنند و این دو جهان بیشترین تاثیر را در جسم و روان شخص دارند.

وی با اشاره به حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله و علیه و آله: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بیان کرد: افراد نباید ضرر و زیانی به خود و یا به دیگری برسانند، از این روایت و مضمون آیات و روایات دیگر این قاعده به دست می آید که اعتیاد به مواد مخدر ضرر به نفس، خانواده و جامعه است، بنابراین؛ حرام است.

کارشناس فرهنگی توضیح داد: اعتیاد افراد، اثرات زیانباری از منظر اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمی را بر فرد و جامعه تحمیل می کند، براین اساس؛ پیشگیری از اعتیاد مهم ترین وظیفه شرعی و اجتماعی همگان است.

سنچولی، علل فردی، اجتماعی و خانوادگی را از مهم ترین علل گرایش به اعتیاد دانست و اضافه کرد: مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف اراده، رهایی از زندگی عادی و انگیزه های درمانی از مهم ترین عوامل فردی گرایش به اعتیاد است.

وی ادامه داد: جوانان به علت کمبود محبت در خانواده و یا افراط در محبت و یا تبعیض بین فرزندان دچار بلای خانمان سوز اعتیاد می شوند و این موارد به علت عدم آگاهی والدین به شیوه های درست تربیت اسلامی است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار