بازدید از روند تخلیه ، کیسه گیری و بارگیری کود فله در انبار سازمانی گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان،حمید هزار جریبی، مدیر شرکت ، با اعلام این خبر گفت: ازروند تخلیه ، کیسه گیری و بارگیری کود فله در انبار سازمانی گرگان بازدید بعمل آورد وی با بیان این که یکی از عوامل موثر در افزایش  راندمان تولید استفاده به موقع کود سرک اوره می باشد چرا که این فاکتور همبستگی مثبت با تولید داشته ضمن این که می تواند  گیاه را از عوامل محدود کننده دور نگه دارد  با  استفاده حداکثری از  شرایط آب و هوایی  مدیریت بهینه در مزرعه داشته باشد در ادامه  افزود:در سال زراعی با توجه به شرایط حادث شده، اهمیت بازرگانی کود اوره  و تسریع  در کیسه گیری کوداوره فله دوچندان شده است لذا با تامین به موقع نیاز گیاه، می توان شدت تنش ها را کاهش داد تا ضمن حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و ارائه خدمات کشاورزی مطمئن تر، موجب جلب اعتماد بیشتر جامعه کشاورزان به شرکت گردد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار