رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در جلسه کمیته راهبردی استانی، حدود ۴۰۰ تن سیب درختی و ۶۰۰ تن پرتقال تامسون شمال برای تامین بازار میوه شب عید گلستان در نظر گرفته شد.

۴۰۰ تن سیب و ۶۰۰ تن پرتقال برای شب عید گلستان در نظر گرفته شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان، حسین طلوعیان اظهار کرد: در اولین جلسه کمیته راهبردی، با عملیات رصد بازار میوه از منظر دستگاه های عضو کمیته راهبردی، بررسی شد و برای  پیش بینی اولیه تامین میوه استان گلستان، حدود ۴۰۰ تن سیب درختی و ۶۰۰ تن پرتقال تامسون شمال در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: کمیته راهبردی تنظیم بازار میوه استان گلستان با حضور نمایندگان دستگاه های موثر از جمله سازمان صنعت معدن و تجارت، استانداری، تعزیرات حکومتی، سازمان تعاونی روستایی و سازمان جهاد کشاورزی استان، تشکیل شد و بر روند تامین ذخیره سازی و توزیع میوه نظارت دارند.

طلوعیان گفت: این کمیته ضمن انتخاب مباشر تامین و توزیع عمده و خرده، نسبت به تعیین حق الزحمه آنان و تعیین و تعدیل قیمت عرضه میوه و در نهایت ضمن بررسی اسناد و مدارک، نسبت به تایید صورت وضعیت نهایی استان اقدام می‌کند.

وی هدف کمیته تنظیم بازار میوه شب عید را حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه دانست و افزود: کمیته تنظیم بازار و توزیع میوه شب عید از سوی دولت حمایت می شود و به همین دلیل باید بر اساس آمار واقعی نیاز استان مشخص شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار