امام جمعه اهل سنت آق قلا:

آخوند میرزاعلی گفت: اگر کشورهای اسلامی و همه مسلمانان با هم متحد شوند هیچ ابرقدرتی به خودش اجازه نمی دهد به مسلمانان و پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت اهانت کند.

اتحاد رمز پیروزی در برابر دشمنان اسلام/ مسلمانان وحدت کلمه را حفظ کنند

به گزارش گلستان ۲۴؛ «آخوند عبدالحی میرزاعلی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: قرآن کریم، پیامبر اسلام و ائمه همه مسلمانان را به وحدت کلمه دعوت می کنند.

امام جمعه اهل سنت آق قلا افزود: اگر مسلمانان می خواهند موفق و سربلند شوند و دین اسلام را ترویج دهند باید با یکدیگر اتحاد و همدلی داشته باشند.

وی تصریح کرد: همه مسلمانان شیعه و سنی موظفند بیشتر وحدت کلمه را حفظ کنند و در این برهه از زمان که دشمنان به مسلمانان اسلام زوم کرده اند تا بین شیعه و سنی اختلاف بیندازند، با یکدیگر وحدت داشته باشند.

آخوند میرزاعلی با بیان اینکه ما مسلمانان در اصول با یکدیگر مشترک هستیم، اظهارداشت: اشتراکات زیادی داریم. خدا، پیامبر، کتاب، دین و قبله واحد از اشتراکات ما مسلمانان است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان هیچگونه چنین وجه اشتراکی ندارند اما بر علیه اسلام و ضربه زدن به اسلام و ایجاد رخنه و شکاف با هم متحد می شوند و در یک صف قرار می گیرند.

امام جمعه اهل سنت آق قلا تاکید کرد: اما ما مسلمانان متاسفانه در خیلی از کشورها آن اتحادی که قرآن کریم برای ما خواسته را نداریم و تعامل و همکاری نمی کنیم.

وی افزود: اگر کشورهای اسلامی و همه مسلمانان با هم متحد شوند هیچ ابرقدرتی به خودش اجازه نمی دهد به مسلمانان و پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت اهانت کند.

آخوند میرزاعلی گفت: ما باید بیشتر تلاش کنیم و این وحدت را حفظ کنیم و با اتحاد خودمان پرچم و بیرق اسلام را در همه جهان با اهتزاز درآوریم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار