در راستای آمارها تعهد اشتغال از اجرای قانون مشاغل خانگی در کل کشور در سال ۹۷ برابر ۷۸۰۰ مورد بوده است که ۷۸۵۵۱ مورد از این طرح ها به بانک جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند.

میزان تسهیلات پرداخت شده مشاغل خانگی در کشور

به گزارش گلستان ۲۴؛ مطابق آمارها تعهد اشتغال از اجرای قانون مشاغل خانگی در کل کشور در سال 97 برابر 7800 مورد بوده است که 78551 مورد از این طرح ها به بانک جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند. استان های خراسان رضوی و اصفهان با 563 مورد بیشترین و استان های گلستان و قزوین با 78 مورد کمترین تعهد اشتغال را به خود اختصاص داده اند.

 میزان تسهیلات مصوب از محل اجرای طرح مشاغل خانگی در سال 97 در کل کشور ،8000 میلیارد ریال بوده است که از این میزان مبلغ 5886 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

13980825094412806189049810

/تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار