بیکی گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد یکی از بهترین مراکز فرهنگی هستند که می توانند نسبت به مسئله پژوهش کمک کنند.

بهترین فعالیت پژوهشی در کانون های مساجد انگیزه سازی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ «مهدی بیکی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ در عرصه علم و تولیدات علمی در طول تاریخ است، گفت: وجود عالمان و دانشمندان بزرگ در علوم مختلف انسانی و تجربی تبلور آثار منحصر بفرد و ارزشمندی که هنوز هم به عنوان آثار مرجع از آن استفاده می کنند؛ بیانگر این نکته مهم و اساسی است که سرزمین ایران و مردمان آن ظرفیت بالایی در تولید علم دارند.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: با توجه به اینکه محل تولید علم و محل پژوهش، مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی هستند؛ اما به موازات می توان در برخی دیگر از مراکز فرهنگی فعالیت هایی انجام داد که به طور مستقیم به این امر مهم و حیاتی در کشور کمک می کند.

 

وی خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد یکی از بهترین مراکز فرهنگی هستند که می توانند نسبت به مسئله پژوهش کمک کنند اما نه به عنوان یک دستگاه پژوهشگر بلکه به عنوان یک دستگاه و نهاد فرهنگی که به انگیزه سازی پژوهش کمک کند.

 

بیکی با بیان اینکه انگیزه سازی پژوهش را می توان در قالب های مختلف در کانون های فرهنگی و هنری انجام داد، اظهارداشت: نخست با بیدارسازی جوانان و نوجوانان و آگاهی بخشی آنان توسط سخنرانی در مساجد و توجه دادن آنان به این نکته که پژوهش در کشور به عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار هر کشوری است.

 

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز می توان از قالب های فرهنگی و هنری برای تشویق نوجوانان و جوانان کمک گرفت.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: در مرحله سوم نیز مسئله انگیزه سازی پژوهش، آموزش هایی در سطوح نوجوانان و همین طور مشوق هایی از قبیل چاپ آثار آنها در مجموعه آثار و غیره می تواند به تقویت انگیزه ای نوجوانان در مسئله پژوهش کمک کند.

 

وی گفت: مرحله چهارم هماهنگی و امضای تفاهم نامه با مراکز علمی از قبیل دانشگاه، حوزه و آموزش و پرورش نیز می تواند در به نتیجه رسیدن انگیزه سازی کار پژوهشی کمک کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار