نشست مشترک و صمیمی با معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی کشور و کارشناسان ستادی، روسای کتابخانه شهرستان ها و تعدادی از کتابداران برگزار شد.

نشست صمیمی باکتابداران گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای بازدید از کتابخانه های عمومی و دیدار مستقیم مدیران نهادی با کتابداران در سراسر کشور دور جدیدی از بازدیدهای حضوری را شروع نموده است.

درهمین راستا مهدی رمضانی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی کشور به همراه سید باقر میرعبدالهی مدیر کل منابع ،هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد و علی اصغر گودرزی مدیرکل امور مشارکتهای نهاد ازباحضور درگلستان از  کتابخانه های گلستان بازدید کردند.

در حشیه این بازید نشست مشترک و صمیمی با معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی کشور و کارشناسان ستادی، روسای کتابخانه شهرستان ها و تعدادی از کتابداران برگزار  شد.

در این جلسه عبدالحی میرزاعلی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان با خیر مقدم به مهدی رمضانی و هیات همراه گفت: کتابخانه های عمومی گلستان مجموعه ای پویاست که درسال های اخیر روند روبه رشدی ازحیث کمی و کیفی داشته اشت.

عبدالحی میرزاعلی در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات کتابخانه های عمومی استان، افزود: مسابقات رضوی که یکی از مهمترین مسابقات کتابخوانی در کشور محسوب می شود و نهاد کتابخانه های عمومی کشور متولی برگزار کننده آن است، اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان درسال های اخیر توانسته میزان شرکت کننده را بالا ببرد و به رتبه قابل توجهی دست یابد.

در ادامه مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی کشور گفت: باید برای تقویت رابطه ها در حوزه کتاب و ساماندهی معنادار کمک کرد.

وی افزود: در نهاد کتابخانه های عمومی کتابخانه محور است و نیروی انسانی در بخش های مختلف کتابخانه ها باید به گونه ای باشند که عملکرد و خروجی مثبت در کتابخانه رقم بخورد.

مهدی رمضانی در این جلسه خطاب به کتابداران گفت: فضای کتابخانه ها را باید به گونه ای جهت داد تا قرائت خانه ها تبدیل به کتابخانه شوند.

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی تقدیر از کتابداران دارای اثر را از جمله اقدامات انجام گرفته در نهاد نام برد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:  با کتاب می توان تحولات زیادی را رقم زد لذا باید از ظرفیت های موجود کمال بهره را برد.

بازدید از کتابخانه میرفندرسکی شهرستان گرگان بخش پایانی این مراسم بود.

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار