رئیس پلیس راهور استان گلستان گفت: طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک به منظور آموزش، آگاهی بخشی و ارتقای انضباط در رفتارهای ترافیکی در گلستان اجرا می شود.

طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک در گلستان اجرا می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ سرهنگ مرتضی فخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک به منظور ضرورت آموزش در آگاهی بخشی و ارتقا انضباط در رفتارهای ترافیکی با رویکرد کاهش تخلفات و پیشگیری از بروز تصادفات در استان اجرا می‌شود.

فخری افزود: با توجه به جمعیت قابل توجه و نقش تأثیر گذار زنان در تربیت و فرهنگ سازی ترافیکی در نظر است از حضور مؤثر زنان در امر ترویج صحیح عبور و مرور و پیشگیری از بروز تخلفات و تصادفات رانندگی با ارائه آموزش‌های لازم در قالب این طرح استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک در مرحله اول به صورت کارگاهای آموزشی ویژه بانوان شاغل در دستگاهای اجرایی استان تشکیل می‌شود.

فخری توضیح داد: در این طرح از ظرفیت همه بانوان شاغل در دستگاهای اجرایی استان به منظور مبلغین حوزه ترافیک استفاده خواهد شد.

وی افزود: بانوانی که در اجرای این طرح بیشترین تأثیر و فعالیت را داشته باشند از طریق پلیس راهور ناجا کارت مخصوص دریافت خواهند کرد.

فخری گفت: یقیناً افزایش نقش بانوان هم به عنوان مادر و هم به عنوان همسر در این حوزه می‌تواند به نحو قابل توجهی در بسط، توسعه و گسترش انضباط ترافیکی و پیشگیری از وقوع تصادفات کمک کرده و ثمرات و برکات آن در آینده نه چندان دور آشکار خواهد شد.

وی همه بانوان شاغل در دستگاه‌ها اجرایی را به حضور همه جانبه در اجرای این طرح دعوت و ابراز امیدواری کردند با تشریک مساعی همه متولیان و مدیران و رؤسای ادارات، موجبات حضور بانوان شاغل در این مسیر فراهم شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار