خانم سیده طاهره موسوی استاد حوزه و دانشگاه گفت: وضع موجود را به فرصت تبدیل کنید و در این ماه از خلوت اجباری که پیش آمده نهایت بهره معنوی را ببرید.

وضع موجود را به فرصت تبدیل کنید

به گزارش گلستان ۲۴؛ به مناسبت فرارسیدن ایام رجب المرجب، خانم سیده طاهره موسوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از گرگان، ماه رجب و شعبان را مقدمه ورود به ماه رمضان دانست و گفت: ماه رمضان، ماه ضیافة الله است و کسانی به این ضیافت راه می یابند که مقدمات را طی کرده باشند.

وی، رجب و شعبان را مقدمه موصله نامید و افزود: مقدمه موصله، مقدمه ای است که قطعاً انسان را به ذی المقدمه می رساند، بطوری که بین مقدمه و ذی المقدمه یک نوع وحدت و ارتباط حقیقی وجود دارد که بدون گذر از این مقدمه، به ذی المقدمه راهی نیست.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بزرگان اهل طریق، ماه رجب را ماه تخلیه از آلودگی و کدورت ها و تطهیرشدن دل از آلودگی دانسته و ماه شعبان را ماه تحلیه و آراستگی به زیورهای اخلاقی و معنوی می نامند.

موسوی با استناد به دعای ماه رجب گفت: "حفظ اللسان و غض البصر" در دعای ماه رجب، به این معناست که اگر انسان حفظ لسان و غض بصر و به اصطلاح، روزه حوارجی و جوانحی نداشته باشد، روزه های ظاهری مفید به حال او نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بزرگان دین از حفظ لسان تعبیر به صَمت کرده اند، البته صَمت صرفاً به معنای سکوت نیست، بلکه حرف نزدن عقلانی است.

استاد حوزه و دانشگاه، شب زنده داری، دعا و مناجات را، راه رسیدن به حفظ لسان و روزه جوارحی و جوانحی دانست و خاطرنشان کرد: اثرِ اذکار، اوراد و مناجات در ماه رجب، چند برابر است، همچون فصل بهار که آثار آن بر طبیعت نسبت به دیگر فصول بسیار زیاد و متفاوت است.

موسوی با توجه به وضع کنونی، خطاب به طلاب توصیه کرد: سعی کنید وضع موجود را به فرصت تبدیل کنید و در این ماه از خلوت اجباری که پیش آمده نهایت بهره معنوی را ببرید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار