اعتبار گواهی‌نامه تأیید صلاحیت پیمانکاران با هدف حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان برنامه و بودجه کشور، تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شد.

تمدید اعتبار گواهی‌نامه تأیید صلاحیت پیمانکاران تا پایان خرداد ۹۹

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، اعتبار گواهی‌نامه تأیید صلاحیت پیمانکاران با هدف حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان برنامه و بودجه کشور، تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شد.

این تصمیم بر اساس بخشنامه شماره ۷۳۴۳۱۰ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ابلاغی رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور اتخاذ و ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه، اعتبار گواهی‌نامه‌های پیمانکاری که بالاترین پایه آن ۳، ۴ یا ۵ باشد و پس از ابتدای تیرماه ۱۳۹۷ منقضی شده یا می‌شوند، تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

گفتنی است که مبنای تاریخ انقضای گواهی‌نامه، پایگاه ساجار sajar.mporg.ir است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار