در سالهای قبل به طور معمول در روزهای پایانی خردادماه یا روزهای ابتدایی تابستان مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات می گذشت، اما امسال در نخستین هفته خردادماه، شاهد ثبت رکورد مصرف ۵۰ هزار مگاواتی بودیم.

افزایش ۳۰۰۰ مگاواتی مصرف برق/ مصرف از مرز ۵۰ هزار مگاوات گذشت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از تسنیم، در هفته ای که گذشت شاهد عبور مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات بودیم. در واقع امسال زودتر از همه سالهای گذشته، مصرف برق 50 هزار مگاواتی در کشور به ثبت رسید؛ در سالهای قبل به طور معمول در روزهای پایانی خردادماه یا روزهای ابتدایی تابستان مصرف از مرز 50 هزار مگاوات می گذشت، اما امسال در نخستین هفته خردادماه، شاهد ثبت رکورد مصرف 50 هزار مگاواتی بودیم.

بر اساس گزارش های رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، این رکورد مصرف مربوط به روز هفتم خردادماه 99 (چهارشنبه) است که در ساعت 14:59 مصرف برق کشور به 50 هزار و 198 مگاوات رسید.

در روز مشابه سال قبل (هفتم خردادماه 98) میزان مصرف برق کشور در لحظه پیک روزانه به 47 هزار و 424 مگاوات رسیده بود و مقایسه این دو رقم نشان دهنده افزایش حدود 3000 مگاواتی مصرف برق در پیک مصرف سال جاری (تا امروز) نسبت به زمان مشابه سال قبل است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار