عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر این باور است که کمک‌های مومنانه در دوران کرونایی مانند زمان پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و وقوع بلاهای طبیعی عظیم حاکی از هویت عمیق دینی جامعه ایرانی است.

کمک مومنانه ریشه در هویت دینی ایرانیان دارد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایسنا، جمشیدی در برنامه "گفتگوی فرهنگی " رادیو گفت‌وگو در رابطه با تجلی لایه‌های دینی جامعه ایران در ماجرای کرونا اظهار کرد: هویت دینی جامعه ایران مورد قضاوت‌های مختلفی واقع می‌شود.

وی از این روایت‌های متنوع با تعبیر"جنگ قضاوت‌ها" یاد کرد و گفت: در دو دهه اخیر مسائلی در این مورد مطرح شده مانند اینکه جامعه ایران در حال گذر از سنت به مدرنیته است و یا اینکه جامعه ایران دینی‌تر یا غیر دینی‌تر شده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با طرح این سوال که مردم ایران در مواجهه با کرونا چه نسبت دینی را برقرار کردند؟ گفت: آیا مردم ایران مانند گرگ همدیگر را دریدند یا رفتار همدلانه و دوستانه‌ای برقرار کردند و اینجاست که لایه باطنی و درونی مطلب روشن می‌شود.

جمشیدی به فرضیه‌های مطرح شده درباره مواجهه ایرانیان با شیوع کرونا اشاره و اظهار کرد: نخست مواجهه اضطراب آلود و بی تابی است که ناشی از عدم ایمان است، دوم مواجهه فردگرایانه و منفعت طلبانه، سوم مواجهه درنده خویانه، چهارم مواجهه ستیزه جویانه و فرضیه پنجم هم مواجهه یاری گرایانه و همدلانه و ناشی از حاکم بودن روح نجات و وجدان بر جامعه ایرانی است.

وی با اشاره به کنایه مقام معظم رهبری به رفتارهای غربی‌ها در مواجهه با کرونا گفت: به تعبیر رهبری این رفتارها در غرب ریشه در مبانی فلسفی دارد که در دوران تجدد ساخته و پرداخته شده بود و نتیجه منطقی آن فلسفه هم دقیقاً همین اتفاقی است که الان در حال رخ دادن است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: عده‌ای، تعارف کردن ایرانیان با هم را یک صفت بد می‌دانند درصورتی که تعارفات ایرانیان با هم نه دروغ است و نه امر زائد بلکه به معنای مقدم داشتن دیگری بر خود است درحالیکه در غرب خبری از چنین رفتارهای یاری گرایانه نیست.

جمشیدی اقدام گروه‌های جهادی و جوانان داوطلب در برپایی کارگاه‌های ماسک دوزی و تولید مواد ضد عفونی کننده را از مصداق بارز این رفتارهای یاری گرایانه مردم خواند و گفت: در غرب، این افراد در یک لایه بسیار محدود و به صورت خیرانه کارهای خیر می‌کنند اما فعالیت این گروه‌ها در ایران به شدت گسترده و در حد هیات وار است.

وی قضاوت صحیح و عادلانه درمورد جامعه ایرانی در شرایط کرونا را مستلزم توجه به نقاط مثبت و منفی دانست و تأکید کرد: در کنار مسائل منفی ناشی از کرونا باید به نقاط مثبت آن هم توجه داشت و این نقاط مثبت را در همه ابعاد گسترش داد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از دینداری ناقص و گزینشی مردم سخن گفت و افزود: دینداری ما فقط در برخی برهه‌های خاص ظهور پیدا می‌کند و به همین دلیل هم هست که در اقتصاد مومنانه رفتار نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه عده‌ای از مردم متوجه برخی تناقض‌های رفتاری خود با سبک زندگی‌شان نیستند گفت: درست است که مردم بزرگی بلای کرونا را احساس کردند و کمک‌های یاری گرایانه شکل گرفت اما مهم این است که فرهنگ یاری گری و فتوت در همه جا و حتی در رانندگی هم جریان پیدا کند تا جایی که فرهنگ دینی جامعه یکنواخت شود.

جمشیدی با بیان اینکه اخلاق بدون دین بی نتیجه و بی معناست افزود: اگر همه کارها را بر ساز وکار بیرونی و پلیسی و امنیتی معطوف کنیم جامعه هدایت نمی‌شود چراکه فقط با اخلاق است که می‌توان این مهم را انجام داد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: غرب باید در ریشه و رگه‌های فلسفی و معرفتی خود تجدید نظر و بازاندیشی کند چراکه به عقیده اندیشمندان، این ریشه‌های غلط بالاخره غرب را به لبه پرتگاه خواهد کشاند.

جمشیدی ادامه داد: کمک‌های مومنانه و یاری به یکدیگر در شرایط شیوع کرونا مانند زمان پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و وقوع بلاهای طبیعی عظیم حاکی از هویت عمیق دینی جامعه ایرانی است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار