صاحب خانه، اسباب و اثاثیه شهروند معلوله گالیکشی با ۲ فرزندش را بیرون ریخت.

صاحب خانه، معلول گالیکشی با دو فرزندش را از خانه بیرون راند!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، متاسفانه روز گذشته شاهد بیرون ریخته شدن اسباب و اثاثیه شهروند معلوله گالیکشی با ۲ فرزندش توسط صاحب خانه بودیم که می طلبد بهزیستی هم‌اکنون به وظیفه ذاتی خود برای حمایت از این مددجویان ورود کند.

همچنین علی‌اصغر میرزایی فرماندار گالیکش قطعا می‌داند دستورالعمل کرونایی در خصوص مستاجرین در ایام کرونا وجود دارد و باید برای ساماندهی این خانواده گالیکش و خانواده هایی مثل این خانواده اقدامات و‌ تدابیر لازم را در نظر بگیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار