برادر مسئول آیا یافتن چند کیلو دمبلان جنگلی توسط عده ای هرچند فقیر بیکار یا حریص به حالا گرانترین قیمت هم اگر دمبلانها فروخته شود آیا توجیه پذیر است که جنگل به این ارزشمندی را راحت طعمه ی فرسایش و نهایتا نابودی بکنیم؟.

تخریب جنگل برای یافتن‌ دنبلان در شهرستان مراوه تپه

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، طاهر زادقلی دوجی فرهنگی بازنشسته شهرستان مراوه تپه در یادداشتی نوشت: دوشنبه ۱۶ تیر  برای رهایی از گرمای طاقت فرسای تابستان به همراه خانواده به دل جنگل های اطراف سایت نیروی هوایی رفتیم. با وجود هوای بسیار مطبوع و خنک جنگل که بسیار لذت بخش بود اما اتفاقی که در کف جنگل های بسیار گرانقیمت اطراف آق امام و گلیداغ و... رقم میخورد چنان تکان دهنده و مخرب بود که جهت اطلاع مسئولان و دوستداران طبیعت ، مطالبی را به عرض میرسانم.

آنچه خاطر هر بیننده ای را مکدر میکند این است که آیا امروزه کسی هست که ارزش و قیمت جنگل را نداند؟ ولی آنچه باعث شد تا بنده چندین بار مطلب را با کلمات مختلف نگارش کرده و چندین بار بازنویسی کردم این بود که خدایا از چه کلماتی استفاده کنم تا چنان تاثیر گذار باشد و چنان هشدار دهنده به آن مسئول محترم یا فردفرد افراد جامعه باشد که کسی جرات تعرض به جنگل را نداشته باشد. 

متن مناسب و تاثیرگذاری به ذهن کند و سرخورده از دیدن اتفاق امروز در جنگل نرسید. لذا کفایت کردم به گزارش ساده. باشد که ذکر خبر خود چنان تکان دهنده هست که دل هر مسئول و غیر مسئولی را به درد آورد.

ماجرا این بود:
 تعدادی از افراد بومی و غیر بومی به دنبال یافتن دمبلان جنگلی چنان کف جنگل را آنهم چندین بار چنان شخم زدند که انسان متحیر میماند برای شخم وجب به وجب کف جنگل چند نفر ساعت باید کار کرد تا اینچنین خاک و خاک برگ های آنرا شخم بزنند؟ یک بارش معمولی برای شستن خاک کف جنگل کفایت میکند. و نیازی به بارش تند نیست. 

برادر مسئول آیا یافتن چند کیلو دمبلان جنگلی توسط عده ای هرچند فقیر بیکار یا حریص به حالا گرانترین قیمت هم اگر دمبلانها فروخته شود آیا توجیه پذیر است که جنگل به این ارزشمندی را راحت طعمه ی فرسایش و نهایتا نابودی بکنیم؟

اگر مانع چنین اقدامات به دور از حکمت و عقل نشویم چندسال دیگر دمبلان خواهیم داشت؟اصلا اگر جلوی این کارها گرفته نشود آیا چندسال دیگر جنگلی برایمان باقی میماند؟؟!!!! 

آیا بیکاری فقر محرومیت و غیره دلیل آن خواهد بود که ما گرانقیمت ترین داشته هایمان را به این راحتی ازدست بدهیم؟ آیا حفظ جنگل فقط وظیفه ی متولیان و مسئولین مربوطه است؟آیا همان جوینده  دنبلان جنگلی نباید یک ذره هم احساس گناه نماید؟ یا واقعا نمیداند که چه تخریب هولناکی برای سیرکردن شکم خود انجام میدهد؟

نمیدانم چه بگویم ولی آنچه امروز شاهدش بودم چنان غیرمسئولانه  و بیرحمانه بود که بنده شاید در انتخاب کلمات حتی نتوانستم دقت نمایم و پراکنده گویی کردم ولی خلاصه ی مطلب این است جنگل های گران قیمت ما برای رسیدن به اندک عایدی دارد بیرحمانه تخریب میشود. لطفا جنگل ها را دریابید. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار