تنها ذخیره گاه پسته وحشی طبیعی و خودرو در منطقه مرزی مراوه تپه دهستان پالیزان روستاهای قازانقایه، گوگدره، پست دره می باشد که رویشگاه درختان طبیعی پسته وحشی می باشد که با نزدیک شدن به اواسط فصل تابستان و فصل برداشت پسته نیازمند توجه مسئولان مرتبط را می طلبد.

پسته وحشی مناطق مرزی مراوه تپه نیازمند توجه مسئولان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، داود قدنه یکی از شهروندان مراوه تپه در یادداشتی نوشت: تنها ذخیره گاه پسته وحشی طبیعی و خودرو در منطقه مرزی مراوه تپه دهستان پالیزان روستاهای قازانقایه، گوگدره، پست دره واقع شده است که رویشگاه درختان طبیعی پسته وحشی می باشد که با نزدیک شدن به اواسط فصل تابستان و فصل برداشت پسته نیازمند توجه مسئولان مرتبط را می طلبد.

به همین منظور یاداوری چند نکته در این خصوص مورد تاکید است: 
برای مدیریت حفظ و نگهداری این عرصه از رویشگاه پسته وحشی، شرکت تعاونی بصیرت مراوه تپه با عضو گیری از روستاهای تابعه قازانقایه، گوگدره، پست دره، اقلر، اق قلعه، حاج امان تشکیل شده است که کاری پسندیده و قابل تقدیر است و حدود چند سالی است که از این طریق مدیریت می شود. 

هرساله با فرارسیدن فصل زود هنگام برداشت پسته وحشی که مردم قبل از رسیدن و پخته شدن به صورت خام و نارس شروع به برداشت و چیدن می کنند که همه ساله هیچ گونه مدیریتی جهت جلوگیری از نارس چیده شدن این درختان طلایی نمی شود. 

هرساله پس از برداشت زود هنگام این درختان که با مدیریت صحیح و کارامد می تواند باعث رونق اقتصادی منطقه شده و ارز اوری داشته باشد؛ این درختان به فراموشی سپرده می شوند و کسی از حال خمیده و شکسته شاخ و برگ های این درختان طلایی و سبز جویا نمی شود و تا سال دیگر و زمان زود هنگام چیدن نارس آن به فراموشی سپرده می شوند.

و اما چرا ؟

چرا با متخلفان و افرادی که پسته وحشی را نارس می چینند برخورد نمی شود؟ 
هرساله  توسط شرکت تعاونی مربوطه حدود 10 نفر را به عنوان قرق بان جهت حفاظت از درختان پسته گمارده می شوند و طبق شنیده ها  و دیده ها چندین نفر هم درحال چیدن پسته نارس هرساله تشکیل پرونده می شود ولی هیچ گونه برخورد قانونی نمی شود و همان افراد دوباره هرساله اقدام به چیدن پسته نارس می کنند.

 چرا با افرادی که پسته نارس را می خرند برخورد نمی شود؟ افراد و دلالان زیادی هستند که پسته نارس را می خرند، حتی خود شرکت تعاونی نیز پسته نارس می خرد و دپو می کند، دلیل چیست؟ 

براساس گزارش مدیر جهادکشاورزی مراوه تپه، وسعت ذخیره گاه ژنیتیکی پسته مراوه تپه در ۶۰ سال گذشته ۵۰ هزار هکتار بوده که به علت برداشت زود هنگام محصول پسته، چرای بی رویه دام و قطع درختان به حدود هفت هزار هکتار کاهش یافته است که برای احیا و توسعه این ذخیره گاه، نیازمند توجه بیشتر مسولان می باشد. 

خواهشا درختان طلایی پسته طبیعی و ارگانیک منطقه مرزی مراوه تپه را دریابید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار