معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان گفت: ۹۸ درصد از داوطلبان در پی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در این دانشگاه و انجام نظرسنجی اینترنتی از اجرای پروتکل‌های بهداشتی در محل برگزاری آزمون ابراز رضایت کردند.

رضایت ۹۸ درصدی داوطلبان آزمون ارشد از حوزه برگزاری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ اسماعیل رنجبر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در گرگان از ابراز رضایت ۹۸ درصدی داوطلبان در نظرسنجی اینترنتی از اجرای پروتکل‌های بهداشتی در پی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان خبر داد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بیان کرد: نتایج نظرسنجی از داوطلبان حوزه امتحانی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان درباره رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شامل رعایت اصول بهداشتی، رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک، فاصله صندلی‌ها و رعایت الزامات بهداشتی توسط عوامل اجرایی آزمون و رعایت نظم، کیفیت و امنیت کامل نشان می‌دهد ۹۸ درصد از آنان در محل برگزاری آزمون در این حوزه از اجرای پروتکل‌های بهداشتی رضایت داشته‌اند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار