با حضور معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گلستان، کارگاه توانمند سازی مدیران آموزش متوسطه و سرگروههای آموزشی در شهرستان کردکوی برگزارشد.

کارگاه توانمند سازی مدیران آموزش متوسطه و سرگروههای آموزشی در شهرستان کردکوی برگزارشد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کردکوی، روز دوشنبه 12آبان 99 با حضور ابراهیم قدمنان فرماندار، ابراهیم حاجیلری معاون آموزش متوسطه استان،مسئولین استانی و شهرستانی و همراهان کارگاه توانمند سازی مدیرانآموزش متوسطه و سرگروههای آموزشی درکانون کوثر شهرستان کردکوی برگزارشد.

این کارگاه به منظور توانمند سازی مدیران متوسطه و سرگروههای آموزشی پیرامون ایجاد محتوای آموزشی، بیان اهمیت و شرایط و ویژه گی های حضور در فضای مجازی (شاد) وایجاد وحدت رویه آموزشی سرگروه ها و مدیران متوسطه برگزارشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش  استان گلستان و همراهان با بیان شیوه های روش تدریس فعال و خلاق، نوع تعامل دوسویه با ارتباط گیری از طریق اولیاء و ایجاد محتوای متناسب، بهره گیری از محتوای آموزشی با شیوه های خلاق نسبت به توجیه مخاطبین اقدام نمودند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار