مدیرکل غله گلستان خبرداد:

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: تاکنون ۱۳ هزا تن کلزای خریداری شده از مزارع شهرستان های گلستان، به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است.

خرید ۱۳۰۰۰ تن دانه روغنی کلزا در گلستان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گلستان24، سیدخالق سجادی شامگاه جمعه در گفتگوی خبری اظهارکرد: تاکنون ۱۳ هزا تن کلزای خریداری شده از مزارع شهرستان های استان، به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان افزود: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری ۱۱۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده و این قیمت بر اساس پایه خرید با دو درصد ناخالصی و ۹ درصد رطوبت است.

وی گفت: براساس پیش بینی های اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار می رود در سال جاری حدود ۷۹ هزار تن دانه روغنی کلزا از بیش از ۴۹ هزار هکتار اراضی زیر کشت دانه روغنی کلزا در گلستان تولید شود.

سجادی همچنین از در نظر گرفتن ۴۸ مرکز خرید کلزا در سطح استان گلستان برای خرید تضمینی این محصول خبر داد.

خرید بیش از ۳۰۰۰ تن گندم در گلستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان همچنین گفت: تا کنون بیش از ۱۴۴ محموله خرید به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است.

وی اضافه کرد: قیمت پایه خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری ۵۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده و این قیمت بر اساس پایه خرید با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید است.

سجادی افزود: بر اساس پیش بینی های اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان انتظار می رود در سال جاری حدود ۹۰۰ هزار تن گندم از بیش از ۳۱۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم در گلستان تولید شود.

طبق گفته وی ۹۱ مرکز خرید گندم در سطح استان گلستان برای خرید تضمینی این محصول در نظر گرفته شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار