رئیس منابع طبیعی شهرستان های ترکمن و گمیشان:

رئیس منابع طبیعی شهرستان های ترکمن و گمیشان گفت: طرح افزایش گونه آتریپلکس کانسنس که گونه های شور پسند هستند را مدنظر داریم.

اجرای طرح افزایش کاشت گیاهان شورپسند برای مقابله با ریز گردها

به گزارش خبرنگار گلستان24، دلیجه با اشاره به افزایش ریزگردها در ماه های اخیر در سواحل خزر و مشکلاتی که این ریزگردها برای ساحل نشینان ایجاد کرده است، اظهار کرد:  با در نظر گرفتن این شرایط برنامه ریزی نمودیم تا مراتعی را که به لحاظ گونه های گیاهی فقیر است من جمله ۴۰۰۰ هکتار از مراتع اترک ۵ را قرق ‌کرده و از ورود دام به این مناطق ممانعت کنیم.

 وی در ادامه با اشاره به اینکه ۳۰۰ هکتار مراتع با پوشش گیاهی پوکسولونیا در قرق منابع طبیعی است، افزود: بنا داریم در موقع بذرگیری از گونه پوکسولونیا بذر آنرا گرفته در مراتع بذرریزی نماییم تا شاهد افزایش این گونه های شورپسند باشیم.

وی گفت: کاشت گزشاهی در مراتع اترک ۴ و ۵ در وسعت ۲۰ هکتار از دیگر برنامه های اداره منابع طبیعی برای مقابله با ریزگردها می‌باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار