رئیس آب وفاضلاب شهرستان های ترکمن و گمیشان :

رئیس آب وفاضلاب شهرستان های ترکمن و گمیشان گفت : جهت بهره مندی ازآب درروزهای عیدقربان، مردم درخصوص خانه تکانی و شستشوهای سنتی قبل ازعید تجدیدنظرنمایند.

مردم باید در زمینه شست وشوی سنتی عید قربان مراعات کنند

به گزارش خبرنگار گلستان24، رضوی بااشاره به خشکسالی وگرمای بی سابقه هوا درهفته های اخیر اظهار کرد: علیرغم همه تلاش ها واقدامات صورت گرفته در خصوص واردکردن دوحلقه چاه به مدارهنوزهم مشکلاتی درتامین آب شرب دربرخی روستاها وجوددارد.

وی افزود: البته بخشی از مشکلات تامین آب ناشی ازقطعی های برق بودکه مردم باید مدیریت مصرف دربخش برق وآب را توام مراعات نمایند.

رضوی بااشاره به اینکه درآستانه عید قربان قرارداریم گفت عمدتا مردم طبق سنت های قدیمی اقدام به خانه تکانی وشتتشوی فرش وحیاط مینمایندکه ازهمه خواهشمندیم در صورت امکان باتوجه به شرایط ، دراین خصوص حساسیت به خرج ندهندوامسال با مصرف آب کمتر درتامین آب شرب مردم منطقه بخصوص درآستانه عیدقربان وروز عید همکاری نمایند.

به گفته وی برخورداری ازآب شرب نیازمند مدیریت بیشتر ازجانب مردم است ومردم بااندک همکاری دراین خصوص میتوانند درتامین آب سایرنقاط نیزدخیل باشند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار