مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: طی دهه اخیر، دست اندازی‌ها به جنگل‌ها سبب شده است که موجودی جوب جنگل از ۳۰۰مترمکعب به ۲۰۰مترمکعب در هکتار کاهش یابد.

 دست اندازی‌ به جنگل‌ها موجب کاهش موجودی چوب شده است

به گزارش خبرنگارگلستان 24، عبالرحیم لطفی در برنامه خبری شامگاهی استان، اظهار کرد: کشور ما سالانه به ۱۶میلیون مترمکعب چوب نیاز دارد که فقط ۲میلیون مترمکعب آن واردات است و بقیه از طریق طرح‌های بهره برداری از جنگل یا برداشت‌های غیرمجاز، تامین می‌شود.

وی افزود: طی دهه اخیر، دست اندازی‌ها به جنگل‌ها سبب شده است که موجودی جوب جنگل از ۳۰۰مترمکعب به ۲۰۰مترمکعب در هکتار کاهش یابد.

لطفی خاطرنشان کرد: با هدف حفظ جنگل‌ها و همچنین تامین نیاز چوبی کشور، طرح زراعت چوب ابداع شد. طرحی که سه سالی است در استان گلستان با کشت صنوبر و اُکالیپتوس پا گرفته است.

وی با بیان اینکه زراعت چوب سالانه حدود ۱۰۰میلیون تومان درآمد دارد، ادامه داد: پارسال در استان سطح زراعت چوب ۵۵۰ هکتار بود و امسال قرار است به ۱۱۰۰ هکتار برسد.

لطفی اضافه کرد: در قالب برنامه‌ای ۵ساله قرار است ۲۴۰۰ هکتار از اراضی شیبدار و کم بازده استان به زراعت چوب اختصاص یابد. و کارشناسان منابع طبیعی استان در بحث موضوعات کارشناسی و تحویل نهال های زراعت چوبی اماده همکاری می باشد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار