استاندار گلستان گفت: بودجه هزار میلیارد تومانی شهرداریها به 2400 میلیارد تومان رسیده که شوراها و شهرداریها باید این اعتبارات را به نحو شایسته مدیریت و هزینه کنند.

بودجه هزار میلیارد تومانی شهرداریها به 2400 میلیارد تومان رسیده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، هادی حق شناس در اولین نشست با اعضای ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان، اظهار کرد: انتخاب شما به عنوان عضو شورا، نتیجه اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی عظیمی است که باید با اشراف کامل به قوانین و عمل به وظایف خود، پاسخگوی اعتماد مردم باشید.

وی افزود: انجام برخی کارها در شهرها نیاز به بودجه یا هزینه زیادی ندارد بلکه نیازمند تدبیر و برنامه ریزی درست است.

وی اظهار کرد: تاندار گفت: فلسفه تشکیل این جلسه در دوهفته ابتدای آغاز به کار رسمی شوراها، یادآوری وظایف و تأکید بر آشنایی اعضا بر اشرافیت کامل به قوانین و مقررات است.

استاندار افزود: یکی از انتظارات به حق مردم از شوراها، انتخاب فردی ذیصلاح به عنوان شهردار است تا بتواند خواسته های آنان را برآورده کند.

حق شناس گفت: بودجه هزار میلیارد تومانی شهرداریها به 2400 میلیارد تومان رسیده که شوراها و شهرداریها باید این اعتبارات را به نحو شایسته مدیریت و هزینه کنند.

به گفته استاندار، هماهنگی اعضای شورا با سایر دستگاه های اجرایی و تلاش برای جلب مشارکت خیران در اجرای پروژه های شهری ضروری است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار