رییس اداره حفاظت خاک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

رییس اداره حفاظت خاک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: اجرای طرح های ایجاد بند خاکی به منظور جمع آوری آب های سطحی در استان یکی از راهکارهای موثر برای به حداقل رساندن خسارت سیلاب است.

اجرای  بند خاکی خسارت ناشی از  سیل را کاهش می دهد

به گزارش گلستان 24، محمد عباسی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به افزایش شدت بارش باران در مدت زمان کوتاه طی سال های اخیر، لزوم سرمایه گذاری برای مهار سیلاب و استفاده از آن در شرایط خشکسالی برای تامین آب مورد نیاز منطقه افزایش یافته و در این شرایط همراهی بیش از گذشته دستگاه های بالادستی در تامین اعتبار موردنیاز ضروری است.

وی افزود: ایجاد بند خاکی به منظور جمع آوری آب های سطحی در استان یکی از راهکارهای موثر برای به حداقل رساندن خسارت سیلاب و تامین بخشی از کمبود آب در زمان مواجهه با خشکسالی است.

به گفته وی برنامه ریزی اجرای طرح های آبخیزداری در گلستان برای پنج سال آینده توسط این اداره کل لحاظ شده که ایجاد ۵۰ بند خاکی از آن جمله است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار