در دیدار رییس سازمان بسیج سازندگی کشور

مجمع نمایندگان استان با هدف پی گیری طرح های محرومیت زدایی استان با رییس سازمان بسیج سازندگی کشور دیدار کردند.

حمایت مجمع نمایندگان استان از طرح های محرومیت زدایی سپاه نینوا گلستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان 24،جلسه تعامل و هماهنگی مجمع نمایندگان استان گلستان با سردار زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور و سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا در تهران با هدف محرومیت زدایی و تسریع و تسهیل در طرح های بسیج سازندگی سپاه نینوا گلستان برگزارشد.

در این جلسه در خصوص مباحث کمک به اجرای سریع طرح های محرمیت زدایی بسیج سازندگی سپاه نینوا در نقاط مختلف استان از قبیل طرح آب شرب مناطق محروم استان ، احیاء قنات ها ، اجرای کانالهای بتنی و اجرای جاده های بین مزارع روستایی بحث و تبادل نظر شد و مجمع نمایندگان استان ضمن قول همکاری و پیگیری جدی و حمایت از اجرای طرح های محرومیت زدایی استان را خواستار شدند.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار