نماینده مرم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی :

نماینده مرم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت زیاد برنج در بازار به نحوی است که قشر متوسط کشور توان خرید آن را ندارند و در این شرایط با واردات برنامه ریزی شده می توان مانع حذف این محصول از سبد خوراک این قشر شد.

قیمت برنج در بازار به نحوی است که قشر متوسط کشور توان خرید آن را ندارند

به گزارش خبرنگار گلستان 24، غلامرضا منتظری اظهار کرد: باید بپذیریم که برنج تولید داخل، کفاف نیاز بازار داخلی را نمی دهد و در این شرایط واردات این محصول در حد ضرورت و تامین نیاز بازار دچار اشکال نیست.

وی ادامه داد : قیمت زیاد برنج در بازار به نحوی است که قشر متوسط کشور توان خرید آن را ندارند و در این شرایط با واردات برنامه ریزی شده می توان مانع حذف این محصول از سبد خوراک این قشر شد.

منتظری گفت :‌ اگر هدف گذاری واردات برنج برای تنظیم قیمت در بازار باشد در حد ضرورت قابل پذیرش است اما نباید تصمیماتی گرفته شود که انگیزه کاشت این محصول در کشاورزان از بین برود.

وی ادامه داد : در صورت نیاز باید ساز و کاری ترسیم شود تا دولت برنج را با قیمت مناسب از کشاورزان بخرد و با اعمال یارانه آن را برای جامعه کم برخوردار توزیع کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار