مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: ویکرد منابع طبیعی و نیروی انتظامی بر استفاده از ظرفیتهای مشترک برای پیشگیری از تخلف و جرائم و حراست از جنگلها و مراتع قرار گرفته است.

رویکرد منابع طبیعی و نیروی انتظامی پیشگیری از جرم است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، عبدالرحیم لطفی در نشست فرماندهی انتظامی استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان،معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل و جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان، اظهار کرد: باتوجه به گستردگی و حساسیت منابع طبیعی در گلستان این نشست مشترک با نیروی انتظامی به منظور بهبود حفاظت از عرصه های منابع طبیعی برگزار و برای بهبود صیانت از جنگلها و مراتع برنامه ریزی شد.

وی افزود: منابع طبیعی و نیروی انتظامی در کنار هم برای صیانت ازمنابع طبیعی استان می توانند گام های بلندی را بردارند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار