فرماندار گرگان:

فرماندار گرگان گفت: ۶۵ درصد سوخت فقط صرف مصارف خانگی گرگانی ها می شود و با ۱۰ درصد صرفه جویی مصرف کنندگان هیچ صنعتی تعطیل نمی شوند.

۶۵ درصد سوخت گاز صرف مصارف خانگی گرگانی ها می شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24،  محمد حمیدی در در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار کرد: ۶۵ درصد سوخت فقط صرف مصارف خانگی گرگانی ها می شود و با ۱۰ درصد صرفه جویی این مصرف کنندگان هیچ صنعتی به دلیل نبود سوخت تعطیل نخواهد شد و اقتصاد شهرستان هم با مشکلات فراوان رو به رو نمی شود.

وی افزود: در فصل سرمای سال جاری گرگان در صورتی که محدودیت سوخت نداشته باشیم، مشکلی در تامین برق نخواهیم داشت و این مهم با رعایت مصرف کنندگان مسکونی برآورده خواهد شد.

فرماندار گفت: ین سوخت ها میلیاردها تومان ارزش داشته که به صورت یارانه پنهان در اختیار شهروندان قرار گرفته است و همه در استفاده درست از این سرمایه مسئول هستند.

حمیدی اظهار کرد: گستردگی و وسعت خدمات الکترونیکی در کاهش هزینه ها نقش گسترده ای دارد و پست با استفاده درست از این مهم بازار گلستان و به خصوص گرگان را متحول کرده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار