معاون وزیر جهاد کشاورزی:

معاون امور زراعت وزارت کشاورزی گفت:زمین موجود زنده است و کشاورزی بدون تغذیه مناسب خاک به معنای استثمار زمین است.

کشاورزی بدون تغذیه مناسب خاک به معنای استثمار زمین است

به گزارش گلستان 24، علیرضا مهاجر عصر سه شنبه در همایش کشت قراردادی گندم در شهرستان علی آبادکتول با انتقاد از وضعیت آبیاری مزارع کشور اظهار کرد:کشاورزان ما در بسیاری از مناطق دو و یا حتی سه بار در سال اقدام به کشت محصول می کنند بدون آنکه زمین را با کود مناسب تغذیه کنند و با این کار لطمه بزرگی به زمین های کشاورزی وارد می کنند.

وی با بیان این مطلب که قیمت بالای نهاده ها باعث شده است کشاورزان کمتر به سراغ آن بروند و بیشتر از اوره استفاده کنند، گفت: در سال گذشته کشاورزان، سه درصد پتاس، هفت درصد فسفر و ۱۲۰ درصد اوره مصرف کردند و این به معنای یک فاجعه است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر اقتدار کشور در دستان من بود اجازه نمی دادم حتی یک نفر بدون نوار تیپ و روش های نوین سبزی بکارد زیرا در این روش ۸۰ درصد آب را کشاورزان هدر می دهند تا تنها ۲۰ درصد محصول برداشت کنند و این یک خیانت است

مهاجر کشت متناوب، استفاده از کودهای پایه، و عدم کشت چند باره محصول در سال را حکم استثمار زمین دانست و افزود: مسئولان اگر بتوانند با اقدامات به موقع راندمان تولید گندم در زمین های آبی را به پنج تن در هکتار برسانند کشور در تولید گندم خودکفا خواهد شد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: قیمت پایین نهاده ها باعث قاچاق این محصولات به کشورهای دیگر می شود و در نهایت تصمیم بر آن گرفته شد که قیمت نهاده را آزاد و در عوض محصولات کشاورزان را گران کنیم ولی این هم راهکار مناسبی نبود و کشاورزان استقبال نکردند.

وی با بیان این مطلب که ارائه کود اوره به تنهایی جرم است و باید کشاورزان در کنار آن فسفر و پتاس استفاده کنند، افزود: این قانون تنها به دلیل حفظ مواد مغذی خاک و سرمایه ملی مصوب شده است.

مهاجر گفت: اگر در کشت گندم آبی کمتر از پنج هکتار در زمین برداشت محصول داشته باشیم، کشت این محصول هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که در حاشیه رود نیل کشاورزان از هر هکتار هشت تن گندم برداشت می کنند در کشور ما این آمار چهار و دو دهم تن است و علت آن را باید در تغذیه نامناسب زمین های خود جستجو کنیم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار