معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: محصولات تولیدی این استان به دلیل نبود بازار صادراتی محصولات کشاورزی در استان، بدون بازار می ماند .

محصولات کشاورزی استان نیازمند بازار صادراتی است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، آمنه جمشیدی رودباری اظهار کرد: ایجاد و راه اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در این استان یکی از ضرورت های رونق کشاورزی استان به شمار می رود و باید برای تسریع این نیازمهم تلاش جدی صورت گیرد.

وی افزود: اکنون محصولات تولیدی این استان به دلیل نبود بازار صادراتی محصولات کشاورزی در استان، بدون بازار می ماند و از ظرفیت صادرات این محصول به دلیل داشتن مرز ریلی، هو ایی و زمینی با ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه به خوبی استفاده نمی شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این که گلستان قطب تولیدات کشاورزی کشور به شمار می رود و قرار گرفتن در همسایگی با کشورهای آسیای میانه و دسترسی آسان به بازار اوراسیا می تواند از ظرفیت پایانه صادراتی در حوزه کشاورزی به خوبی استفاده کرد.

وی تاکید کرد: امروز یکی از خلاءهای سر راه توسعه صادرات بخش کشاورزی استان، تعلل در ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در منطقه است.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار